Obowiązujące prawo - świadczenia rodzinne

 

Komunikaty dotyczące świadczeń rodzinnych

 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

 

[PDF] - Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu - osoba dorosła

 

[PDF] - Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu - dziecko