Informacja gdzie można szukać pomocy?

 Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu

ul. Tadeusza Kościuszki 194
tel. 47 702 32 00

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie założyć Niebieską Kartę, która obejmuje interdyscyplinarne czynności zmierzające do zatrzymania przemocy w rodzinie.

Od 30 listopada 2020 roku  funkcjonariusz Policji podejmujący interwencję ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

sierż. szt. Magdalena Szyszka 

tel.: 47-702-32-74,  519-035-519

 

Rejon służbowy - Gmina Szydłowiec, miejscowości: Barak, Chustki, Ciechostowice, Długosz, Hucisko, Jankowice, Korzyce, Krzcięcin, Łazy, Majdów, Marywil, Mszadla, Omięcin, Rybianka, Sadek, Szydłówek, Stacja PKP Szydłowiec, Świeczek, Świniów, Wilcza Wola, Wola Korzeniowa, Wysocko, Wysoka, Zastronie, Zdziechów.

asp. szt. Rafał Witaszek

tel.: 47-702-32-74519-035-518

Rejon służbowy - Szydłowiec wschodnia część miasta, ulice: - Anteckiego, Armii Krajowej, Basenowa, Chopina, Iłżecka, Jachowskiego, Jastrzębska, Kolejowa, Krakowska, Kościuszki, - strona wschodnia, Langiewicza, Leśna, Majora Hubala, Moniuszki, Piękna, Polanki, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Powstania Warszawskiego, Prusa, Reymonta, Różana, Sadowa, Sapieżyny, Sikorskiego, Spółdzielcza, Staszica, Strażacka, Warszawska, Waryńskiego, Willowa, Wschodnia.

st. asp. Radosław Zugaj

tel.: 47-702-32-74519-035-521

Rejon służbowy - Szydłowiec zachodnia część miasta, ulice: 1 Maja, Bankowa, Dworska, Folwarczna, Garbarska, Górna, Jagiellończyka, Jodłowa, Kamienna, Kąpielowa, Kielecka, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki - strona zachodnia, Kręta, Krótka, Książek Majdowski, Książek Nowy, Książek Stary, Kusocińskiego, Kwiatowa, Lipowa, Małeckiego, Mała, Metalowa, Mickiewicza, Narutowicza, Ogrodowa, Parkowa, Partyzantów, Piaskowa, Plac Konopnickiej, Plac Wolności, Podgórze, Podzamcze, Polna, Poprzeczna, Północna, Przechodnia, Radomska, Rynek Wielki, Rzeczna, Sienkiewicza, Słomiana, Słoneczna, Sobieskiego, Sosnowa, Sowińskiego, Spacerowa, Sportowa, Szydłowieckiego, Świętokrzyska, Targowa, Wąska, Widok, Wiejska, Witosa, Wspólna, Wymysłów, Zakościelna, Zamkowa, Zielona, Zielonka, Żeromskiego, Żołnierzy Września 1939 Roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu

ul. Kilińskiego2, 26-500 Szydłowiec
tel. 48 617 18 12

Osoba doznająca przemocy w rodzinie bądź świadek przemocy powinien zgłosić się do  Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2, pokój 6, 7, nr telefonu 48 617 64 84 lub do terenowego pracownika socjalnego, który:

 • wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”,
 • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • opracowuje wstępny plan pomocy,
 • udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności: psychologiczną, prawną, socjalną, pedagogiczną,
 • przekazuje informacje o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
 • przekazuje informacje o możliwościach podjęcia dalszych działań w celu poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • zapewnia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, osoby jej doświadczające mogą się zgłosić do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Szydłowcu, ul. Kolejowa 9B, tel.  48 617 26-76.

Komisja koordynuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

 • wzywa osobę nadużywającą alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informując o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 • składa wnioski do Sądu Rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • motywuje do podjęcia leczenia,
 • prowadzi kontrole warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wnioskuje o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku naruszenia zasad określonych w ustawie.

Prokuratura Rejonowa w Przysusze
Ośrodek Zamiejscowy w Szydłowcu

ul. Strażacka 1a, 26-500 Szydłowiec
tel. 48 617 54 60

Każda osoba poszkodowana, a także świadkowie mają prawo złożyć na Policji lub w Prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, stosującej przemoc. 

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo Prokuratura wspólnie z Policją ma obowiązek:

 • wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci: dozoru policyjnego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego lub tymczasowego aresztowania bądź nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym na okres do 3 miesięcy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec
tel. 48 617 47 13

PCPR organizuje i koordynuje pracę Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego. Zapewnia schronienie dla osób będących w sytuacji kryzysowej.

 

Ważne telefony

Numer 112 - numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy  ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia. Jest to numer uniwersalny, co oznacza, że możesz pod niego zadzwonić zawsze, gdy czujesz się zagrożony/a z jakiegokolwiek powodu, także w związku ze stosowaniem przemocy.

116 111 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Telefon jest czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00 - 2:00. Konsultanci nie oceniają ani nie pouczają. Wysłuchają Twojego problemu i razem z Tobą zastanowią się nad najlepszym jego rozwiązaniem! Porady udzielane są anonimowo!

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie i całodobowo.

W Zespole Zaufania dyżurują eksperci – psycholodzy, pedagodzy oraz prawnicy jeśli:

- przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie;

- nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;

- masz problemy w relacjach z rówieśnikami;

- masz trudności w nauce;

- ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc – ZADZWOŃ !!!

Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

Więcej informacji na stronie internetowej https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- infolinię 800 120 002 (czynna całą dobę) w tym:

 • dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18.00-22.00,
 • dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18.00-22.00,
 • dyżur prawny – środy w godzinach 18.00-22.00,

- telefoniczne dyżury prawników – 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-22.00), 800 120 002 (środa w godzinach 18.00-22.00),

Opłata za połączenia z numerem 22 666 28 50 za każdą minutę połączenia, zgodnie z posiadanym przez Państwa taryfikatorem.

- e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

800 156 032 - Policyjny Telefon Zaufania - linia bezpłatna.

116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych. Cały tydzień w godzinach 14.00-22.00.

800 70 22 22 – centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego- bezpłatny, czynny całą dobę.

22 635 09 54 – telefon zaufania dla osób starszych. Poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 17.00-20.00.

800 12 00 02 – bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich. Od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20.00.

800 10 01 00 – bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Od poniedziałku do Piątku w godzinach 12.00-15.00.

801 19 99 90 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania. Cały tydzień w godzinach 16.00-21.00 (koszt jak za połączenia lokalne).

 

ZAPAMIĘTAJ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY POWIEDZIEĆ PRZEMOCY: STOP!!!!!