Deklaracja dostępności Strony Miejskiego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Szydłowcu

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-06-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-21

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zdjęcia nie posiadają opisów,
 • załączniki nie posiadają dostępnej treści,
 • załączniki nie posiadają dostępnych opisów,

Wyłączenia

 • Google Maps jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Tomczyk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (48) 617 18 12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu
 • Adres: ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (48) 617 18 12

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejscia. Od strony ul. Kilińskiego do budynku wchodzi się po schodach, wejście to nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście od ul. Kościuszki jest usytuowane na równo z poziomem chodnika co umożliwia osobom korzystającym z wózków inwalidzkich na dotarcie do parteru budynku. Znajduje się tam strefa obsługi interesanta, gdzie osoba z ograniczeniami ruchowymi zostanie obsłużona przez pracownika odpowiedniego wydziału znajdującego się w tym budynku. Na terenie budynku nie ma windy. Komunikacja na kondygnację I odbywa się schodami. Do poszczególnych pokoi wchodzi się z korytarzy o szerokości umożliwiających swobodne wymijanie osób. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie jest on wyposażony w pętlę indukcyjną, ani informacje w języku braill’a, jak też w system informacji dźwiękowej. Budynek nie posiada parkingu dla interesantów.