Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Szydłowiec

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Szydłowiec powołano Uchwałą Nr LIII/394/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu  z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie  trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Szydłowiec, Zarządzeniem Nr 111/2023 r. Burmistrza Szydłowca z dnia 15 września 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Szydłowiec. 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Szydłowiec jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej i stanowi metodę pracy, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy. Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność działań i  pozwala wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy domowej.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego od 19 września 2023 roku:

 1. Przewodnicząca Zespołu: Katarzyna Kasprzyk- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu,
 2. Zastępca Przewodniczącej: Magdalena Kaminik - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Członkowie Zespołu:

 1. Magdalena Hebda – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Szydłowcu,
 2. Krystyna Tarsińska – Sąd Rejonowy w Szydłowcu,
 3. Justyna Szaraniec – Zespól Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu,
 4. Dorota Nowak – Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu,
 5. Konrad Sobański – Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu,
 6. Sebastian Chrzanowski - Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu.

Zadania Zespołu:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup diagnostyczno-pomocowych  są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

DANE KONTAKTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec

Tel. do Zespołu Interdyscyplinarnego: (48) 617 64 84

 1. mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.