1. Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023– wrzesień 2023.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny świderki),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka wieprzowa),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 614 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 7,62680 ton żywności;
  • 614 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2021 plus dla 12 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
  • Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 12 uczestników
  • Kulinarne - 1 spotkanie dla 12 uczestników